vouchercloud Europese Gebruiks voorwaarden

Lees dit document zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. Het bevat ook een geschillenbeslechting clausule.

Welkom bij vouchercloud. We zijn blij dat u voor onze dienst heeft gekozen. We zetten ons in om u de best mogelijke waarde en service te bieden. Voordat u van start gaat, dient u deze voorwaarden te lezen en ermee in te stemmen.

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Door vouchercloud ("vouchercloud," "we", "wij" of "ons") te downloaden en te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. vouchercloud heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment aan te passen. U kunt de meest recente versie altijd bekijken en downloaden door op de link "voorwaarden" te klikken die u onderaan op de website van www.vouchercloud.nl, vindt. De meest recente versie vervangt alle vorige versies wanneer u deze accepteert. Door de vouchercloud-dienst te blijven gebruiken nadat wijzigingen zijn doorgevoerd en nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld (via het mobiele nummer dat u bij ons hebt geregistreerd), stemt u met deze wijzigingen in.

Privacy

Eventuele informatie die u doorgeeft of die wij verzamelen wanneer u de vouchercloud-dienst gebruikt, valt onder het Privacybeleid van vouchercloud

Leeftijd

U moet ten minste 16 jaar oud zijn om de vouchercloud-app te downloaden en de dienst te gebruiken, of: als u nog geen 16 jaar oud bent, mag u de vouchercloud-app alleen met toestemming van uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger downloaden en/of gebruiken. Als u niet in aanmerking komt, download dan niet de Vouchercloud applicatie.

Intellectueel eigendom

vouchercloud en/of zijn licentieverleners zijn de enige eigenaars van de vouchercloud-dienst, dat alle software, domeinen en inhoud die ermee beschikbaar worden gesteld, omvat. De vouchercloud-dienst wordt beschermd door de internationale copyrightwetten en andere wetten op het intellectuele eigendom, zoals die van het Verenigd Koninkrijk. vouchercloud is alleen voor persoonlijken niet-commerciële gebruik bedoeld, en alleen daarvoor mag vouchercloud gebruikt worden. Dit betekent onder andere dat u de vouchercloud-dienst niet mag verkopen, exporteren, in licentie geven, aanpassen, kopiëren, nabouwen, verdelen of doorgeven zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van vouchercloud. Indien u vouchercloud op niet toegestane wijze gebruikt, mag u niet langer gebruik maken van vouchercloud. vouchercloud en de afbeeldingen, logo's, pictogrammen en servicenamen die betrekking hebben op de vouchercloud dienst, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of officiële verwijzingen naar Invitation Digital Ltd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van vouchercloud. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van vouchercloud en die verschijnen in verband met de vouchercloud-toepassing, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al of niet aangesloten zijn bij, banden hebben met of gesteund worden door vouchercloud.

Elektronische communicatie

Door de vouchercloud-toepassing te downloaden en/of te gebruiken, stemt u ermee in om elektronische communicatie en kennisgevingen te ontvangen van vouchercloud. Het is ook mogelijk dat Invitation Digital (de uitgever van vouchercloud) u elektronische communicatie en kennisgevingen stuurt om zijn eigen, vergelijkbare services te promoten. Daarnaast is het mogelijk dat u elektronische communicatie ontvangt van Vodafone, wanneer u als Vodafone klant gebruik maakt van exclusieve Vodafone aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit bij Vodafone aangeven..

Uw gedrag

Door de vouchercloud-dienst te downloaden en te gebruiken, stemt u ermee in dat u de vouchercloud dienst niet zal verstoren, beperken of te beperken, bijvoorbeeld door virussen te versturen. Ook mag u de servers of netwerken verbonden met vouchercloud niet verstoren of de aanwijzingen of regels, voorwaarden of richtlijnen van vouchercloud overtreden. U stemt er tevens mee in om: (1) u niet voor te doen als een andere persoon terwijl u de vouchercloud-dienst gebruikt; (2) u niet op vulgaire, aanstootgevende, pestende of afkeurenswaardige manier te gedragen terwijl u de vouchercloud-dienst gebruikt; (3) de vouchercloud-dienst niet te gebruiken voor illegale doeleinden; of (4) de software die bij de vouchercloud-dienst hoort, niet door te verkopen of te exporteren.

vouchercloud moedigt het gebruik van de vouchercloud-dienst niet aan, beveelt het niet aan en keurt het niet goed tijdens bepaalde activiteiten waarbij een aanzienlijk risico op ongevallen bestaat, zoals autorijden. U stemt ermee in om de vouchercloud-dienst niet tijdens dergelijke activiteiten te gebruiken.

Aanbiedingen van derden

De vouchercloud-dienst bevat wellicht links naar websites of programma's van derden, die niet door vouchercloud worden beheerd en die niet aangesloten zijn bij vouchercloud. vouchercloud is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de aanbiedingen of het privacybeleid van dergelijke websites en programma’s en is niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de wijze waarop een vouchercloud partner (derde) uw bestelling afhandelt. Uw transacties met websites van derden zijn enkel tussen u en de derde partij in kwestie.

Kosten voor het gebruik van de vouchercloud-dienst

vouchercloud stelt de vouchercloud-dienst momenteel gratis ter beschikking. Wanneer u de vouchercloud-dienst gebruikt, is het echter mogelijk dat u onderhevig bent aan kosten die u worden opgelegd door de provider van uw draadloze verbinding of andere providers. De betaling van dergelijke kosten is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Het is mogelijk dat de vouchercloud-dienst in sommige landen niet toegankelijk is. Dat hangt af van de vouchercloud-dienst die door het buitenlandse netwerk wordt ondersteund. Vraag aan uw lokale provider of u extra kosten zult moeten betalen voor dergelijke toegang. De mogelijkheid om de vouchercloud-dienst te downloaden of te gebruiken, kan beperkt of verstoord zijn wanneer u een roamingnetwerk in het buitenland gebruikt.

Gebruik van de doorgegeven informatie

U stemt ermee in dat het vouchercloud vrij staat om eventuele opmerkingen, informatie of ideeën in eventuele communicatie die u vouchercloud toestuurt, zonder compensatie, erkenning of betaling te gebruiken, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe producten of het verbeteren van de vouchercloud dienst.

Garantie en aansprakelijkheid

Vouchercloud stelt de vouchercloud-dienst in de huidige staat ter beschikking, zonder garanties of voorwaarden. vouchercloud neemt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid op zich voor eventuele fouten of vergetelheden in de vouchercloud-dienst of bijvoorbeeld eventuele defecten, vertragingen of onderbrekingen in de vouchercloud-dienst.

Ook is vouchercloud niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade als gevolg van het gebruik van de vouchercloud-dienst, In geen enkel geval zullen vouchercloud, zijn aandeelhouders, directeuren, managers, werknemers en/of vertegenwoordigers (samen of afzonderlijk) aansprakelijk zijn voor het verlies van het gebruik of enige schade als gevolg van of in verband met de vouchercloud-dienst of deze voorwaarden. Indien enige relevante bevoegde instantie enig gedeelte van deze rubriek als niet-toepasselijk zou verklaren, is vouchercloud slechts gehouden te vergoeden waartoe zij op toepasselijk wet- en regelgeving verplicht is.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om vouchercloud en zijn verwante bedrijven, en elk van hun aandeelhouders, directeuren, managers, werknemers, vertegenwoordigers en handelspartners te vrijwaren tegen enige vorderingen of rechtszaken van derden, met inbegrip van redelijke kosten voor advocaten en rechtbanken, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van uw gebruik van de vouchercloud-dienst of uw overtreding van wetten of van de rechten van de derde partij.

Geschillen

Geschillenbeslechting
Als u niet tevreden bent met de manier waarop we een klacht hebben afgehandeld, kunt u uw geschil voor een online oplossing indienen bij het Europese Online Dispute Resolution platform.

U stemt ermee in dat deze voorwaarden of enige vordering, geschil of onenigheid tussen u en vouchercloud als gevolg van of in verband met deze voorwaarden, de interpretatie of inbreuk, beëindiging of geldigheid ervan, de relaties die het gevolg zijn van deze voorwaarden, de vouchercloud-dienst, reclame van vouchercloud of enige verwante transacties onderworpen zijn aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Algemeen

Indien enige bepaling van deze Dienstvoorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling geschrapt en blijven de resterende bepalingen gelden en van toepassing. De koptitels dienen alleen ter verwijzing. Ze bepalen, beperken, interpreteren of beschrijven de omvang of het bereik van dergelijke rubriek op geen enkele wijze. Ingeval wij enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingen, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van die of enige andere bepaling. Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en vouchercloud met betrekking tot het onderwerp ervan.

We kunnen een kleine commissie van merken verdienen wanneer iemand een aankoop doet met behulp van een aanbieding op onze site of app en in sommige gevallen kunnen merken vaste vergoedingen betalen om bij ons te adverteren.

Contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of de download en/of het gebruik van de vouchercloud-toepassing, kunt u contact met ons opnemen via:

vouchercloud
Reguliersdwarsstraat 73
1017 BK
Amsterdam
Nederland

Email: hello@vouchercloud.com

Bespaar waar je ook bent met de bekroonde vouchercloud app Download onze gratis app vandaag! 10 miljoen mensen kunnen het niet mis hebben

Ontdek vouchercloud apps
Scroll to top